Oktatott tantárgyak

 • Bioszervetlen kémia
 • Élelmiszer kolloidika és reológia
 • Élelmiszer toxikológia
 • Élelmiszerbiztonság és -minőség élettani összefüggései
 • Élelmiszeripari minőségirányítás alapjai
 • Élelmiszerkémia
 • Elválasztástechnikai módszerek
 • Ételkészítési technológia hatása a tápanyagokra
 • Fizikai kémia
 • Food Colloid Science and Rheology
 • Intenzív folyadék-kromatográfia
 • Kapcsolt analitikai rendszerek
 • Kolloidkémia és reológia
 • Komplex élelmiszervizsgálatok
 • Minőségirányítás
 • Nutrition Science
 • Táplálkozási allergiák
 • Táplálkozástudomány
 • Táplálkozástudományi ismeretek
 • Toxikológia
 • Válogatott fejezetek a táplálkozástudományból